GEZONDHEID,VOEDING & ADVIES
Goed om te weten

Tarief 2023

 

Iedereen in Nederland heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van 3 uur dieetadvisering per jaar.

De zorgverzekeraar kan echter allerlei eisen stellen om voor deze vergoeding in aanmerking te komen. Naast deze vergoeding is er soms ook extra vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk. Dit hangt van jouw pakket af. Check zelf de polisvoorwaarden van je zorgverzekering.

! Je dient wel zelf eerst je verplicht eigen risico te betalen en evt. uw vrijwillig eigen risico. Voor kinderen en voor vergoedingen vanuit je aanvullende zorgverzekering geldt het verplicht eigen risico niet. Het eigen risico voor 2023 is: 385, - euro. 

Vanaf 2019 heb ik bewust geen contracten met zorgverzekeraars. De cliënt  ontvangt zelf de factuur voor de consulten en kan deze indienen bij de zorgverzekeraar. Hoeveel vergoeding je ontvangt kan je nalezen in jouw polisvoorwaarden. Let op: mijn uurtarief ligt hoger dan gemiddeld contracttarief.

 

Tarieven 2023 orthomoleculaire en reguliere consulten : uurtarief € 94,-

60 minuten               € 94,-   

30 minuten               € 47,-

Intakeduur:  90 - 120 minuten

 

Afspraak afzeggen
Wanneer je een afspraak niet kunt nakomen, dien je dit uiterlijk 48 uur tevoren telefonisch of per mail mee te delen. Indien je dit nalaat, worden de kosten van het consult bij je in rekening gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.