GEZONDHEID,VOEDING & ADVIES
Goed om te weten

Vergoeding dieetadvisering 2020

 

Iedereen in Nederland heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van 3 uur dieetadvisering per jaar.

De zorgverzekeraar kan echter allerlei eisen stellen om voor deze vergoeding in aanmerking te komen. Naast deze vergoeding is er soms ook extra vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk. Dit hangt van jouw pakket af. De polisvoorwaarden dient u zelf in te zien.

! U dient wel zelf eerst uw verplicht eigen risico te betalen en evt. uw vrijwillig eigen risico. Voor kinderen en voor vergoedingen vanuit uw aanvullende zorgverzekering geldt het verplicht eigen risico niet. Het eigen risico voor 2020 is: 385, - euro. 

Vanaf 2019 heb ik bewust geen contracten met zorgverzekeraars. De client ontvangt zelf de factuur voor de consulten en kan deze indienen bij de zorgverzekeraar. Hoeveel vergoeding je ontvangt kann je nalezen in jouw polisvoorwaarden. Let op: mijn uurtarief ligt hoger dan gemiddeld contracttarief.

 

Tarieven orthomoleculaire en reguliere consulten

Uurtarief 2020                        € 87,-   

Toeslag huisbezoek                   € 35,-

 

Indien u om medische redenen niet in staat bent het praktijkadres te bezoeken, is in overleg thuisbezoek mogelijk.

 

Afspraak afzeggen
Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 48 uur tevoren telefonisch mee te delen. Indien u dit nalaat, worden de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.