GEZONDHEID,VOEDING & ADVIES
Goed om te weten

Vergoeding dieetadvisering 2019

 

Iedereen in Nederland heeft vanuit de basisverzekering recht op vergoeding van 3 uur dieetadvisering per jaar.

De zorgverzekeraar kan echter allerlei eisen stellen om voor deze vergoeding in aanmerking te komen. Naast deze vergoeding is er soms ook extra vergoeding vanuit de aanvullende verzekering mogelijk. Dit hangt van uw pakket af.

! U dient wel zelf eerst uw verplicht eigen risico te betalen en evt. uw vrijwillig eigen risico. Voor kinderen en voor vergoedingen vanuit uw aanvullende zorgverzekering geldt het verplicht eigen risico niet.

 

Behandeltijd
De behandeling bestaat uit méér dan alleen het gesprek met u in de behandelkamer. De diëtist voert bijvoorbeeld ook berekeningen uit, stelt een op maat gesneden voedingsadvies op en heeft mondeling en/of schriftelijk contact met uw arts. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent.

 

Uurtarief 2019                        € 85,00       

 

Toeslag huisbezoek                     € 35,-

 

Indien u om medische redenen niet in staat bent het praktijkadres te bezoeken, is in overleg thuisbezoek mogelijk.

 

Afspraak afzeggen
Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u dit uiterlijk 48 uur tevoren telefonisch mee te delen. Indien u dit nalaat, worden de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar.